040 228 320 

Abrahams tält – en bussresa till judendomen, islam och kristendomen

Abrahams tält är ett projekt som tar din klass på en heldags bussutflykt till Malmö Ortodoxa Synagoga, Moskén på Islamic Center samt en kyrka. Syftet är att visa eleverna de tre abrahamitiska religionernas heliga rum och samtidigt diskutera levnadsregler, ritualer, värderingar etcetera. Syftet är också att göra det enklare för dig som pedagog att få med din klass till platserna, då bussen hämtar på skolan, kör er till de olika platserna och sedan lämnar er på skolan igen. I samband med utflykten får ni ta del av en kort film och om ni önskar även en kortare lärarhandledning.

Vill du läsa mer om  Abrahams tält  och få tillgång till resursmaterialet länk till malmö delar. 

Vem: Åk 5
När: HT och VT
Var: En rundtur mellan tre heliga rum
Varför:  I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.
”Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation” Lgr 22

Anmälan till Helena.Eriksson4@svenskakyrkan.se