040 228 320 

Begravning och Gravstenar

Begravning

Gud säger i Koranen:

”Varje människa skall smaka döden. Därefter skall ni föras åter till Oss” [29:57]

”[Då säger Gud till den rättfärdige:] "Du själ, som har kommit till ro! Vänd tillbaka till din Herre, tillfredsställd [med Hans gåvor och] omsluten av Hans välbehag! Stig in med skaran av Mina tjänare! Stig in i Mitt paradis!” [89:27-30]

Att mista en älskad person är en av livets mest omvälvande händelser. Det är naturligt att man känner sig vilsen och osäker på vad som skall göras och i vilken ordning.

Muslimer kommer från olika länder med skilda språk och olika kulturbakgrund. Därför kan det finnas flera församlingar i en stad, men vi på Islamic Center i Malmö respekterar alla människor och deras kulturbakgrund.

De olika inriktningarna inom Islam har i huvudsak samma syn på begravningsceremonin. Begravningen, som brukar vara en jordbegravning, ska ske så snart som möjligt efter dödsfallet.

Begravningsceremonin sker som regel efter middagsbönen i moskén eller utomhus vid graven. Begravningsceremoni inleds med en kort bön och sedan följer dem nära och kära till den avlidne med till begravningsplatsen. De hjälps åt att lägga den döde i graven. Det är vanligt att man besöker de anhöriga en tid efteråt och äter och dricker ihop. Vi på Islamic Center kan hjälpa familjer med matordning i vår restaurang.

Islamic Center i Malmö är nära familjer i deras svåra stunder genom att ordna allt om begravningen. Vi hjälper er med rådgivning och planering av en värdig ceremoni för era nära och kära som har betytt mycket för er. Vårt uppdrag är att tillsammans med er utforma en fin begravning som är grundad på dina önskemål samt erbjuda praktiskt och andligt stöd för anhöriga genom hela begravningsprocessen. 

När förberedelserna är klara och man har tvättat och svept den döde med det vita tyget (Kafan), ber vi janaza bönen (Salat al-Janaaza) och följa med på begravningsplatsen.

När graven har stängts skall markeras med gravmarkör som visar var gravens huvud respektive fotändan finns.  

Begravningsplatsen i Malmö.Begravningsplatsen i Malmö.Begravningsplatsen i Malmö.Begravningsplatsen i Malmö.Begravningsplatsen i Malmö.Begravningsplatsen i Malmö.

Gravstenar 

Efter ett bra tag som varierar mellan åtta månader till ett år kan man beställa och sätta upp en gravsten. När man beställer en gravsten i priset ingår arbetet med tillstånd för att resa gravstenen på bestämd plats (om beställaren inte har ordnat tillstånd på egen hand), frakten och monteringen samt garanti mot väder och vind under 25 år.

Vid intresse vi hjälper er med allt som gäller begravningsprocessen och med ansökan om gravstenar.
Tveka inte att kontakta oss för mer information:
 

Telefon: 040-228 324

E-post: icmalmo@mosken.se

Islamic Centers Församling

Jägersrovägen 90
212 37 Malmö, SWEDEN
+46 (0) 40-228320

BG: 5327- 4106

SWISH: 123 180 19 35

Organisationsnummer: 846003-9251
Copyright 2015 Islamic Center i Malmö