040 228 320 

INTEGRITETSPOLICY

TILL ISLAMIC CENTERS FÖRSAMLINGS MEDLEMMAR  

I samband med att den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) införs den 25 maj 2018 vill vi förtydliga följande:

Vi på Islamic Centers Församling är måna om våra medlemmars personliga integritet och behandlar därför alla personuppgifter med största försiktighet.

De personuppgifter vi samlar in när vi registrerar våra medlemmar använder vi enbart i medlemsfrågor såsom avisering av medlemsavgifter och information om verksamheten. Vi lämnar aldrig några uppgifter vidare om det inte gäller tjänster som vigslar och begravningar, där vi måste skicka uppgifter vidare till myndigheter för registrering. Vi informerar alltid om hur vi behandlar dina personuppgifter i sådana fall.

Även inom Islamic Centers Församling är det bara ett fåtal anställda som har tillträde till medlemsregistret.

Vi lämnar aldrig några personuppgifter vidare varken till enskilda individer (t ex om en medlem frågar efter en annan medlems telefonnummer) eller till företag som bedriver försäljning eller marknadsföring.

Du har alltid rätt att begära ett utdrag om vilka uppgifter vi har registrerade om dig som medlem. Om du upptäcker att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära rättelse. Du har också rätt att begära att alla uppgifter vi har registrerade raderas, om du exempelvis vill avsluta ditt medlemskap.

Genom ditt medlemskap i Islamic Centers Församling godkänner du att vi registrerar personuppgifter om dig och din familj (vid familjemedlemskap). För barn över 12 år kräver vi enligt lag samtycke från barnet innan det kan registreras som medlem. De uppgifter vi registrerar är: förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och epost-adress. Vi registrerar också om medlemsavgiften är betald.

För att kunna ge god service åt våra medlemmar och hålla dem uppdaterade om vad som händer inom församlingen, som datum för högtider/andra händelser och tider för bön, behöver vi ibland skicka ut information eller kallelser till medlemsmöten. Du kan själv välja om medlemsinformation ska skickas via post, epost eller sms och om du vill ta emot eventuella nyhetsbrev.

Denna information kan komma att uppdateras.

 

Mer information

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Islamic Centers Församlings dataskyddsansvarige Roland Vishkurti på roland@islamiccenter.se 

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter i verksamheten är:

Islamic Centers Församling Organisationsnummer 846003-9251

Jägersrovägen 90

212 37 Malmö

Tel. 040-228320

E-post: icmalmo@mosken.se


Islamic Centers Församlings värdegrund

 

Islamic Centers Församling arbetar utifrån den okränkbara principen om alla människors lika värde.

Rättvisa och jämlikhet är ledord i vår organisation.

Demokrati, mänskliga rättigheter och barnkonventionen är grundförutsättningar för det samhälle i vilket vi lever och vill leva i.

Alla - oavsett, kön, ålder, etnisk ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder ska vara välkomnade och respekterade i vår organisation, liksom i samhället i stort.

Vi bryr oss om oss själva och våra medmänniskor, inom och utom församlingen. Vi ställer upp för varandra och ingriper mot missförhållanden.

Vi försöker alltid vara goda förebilder.

Vi arbetar mot användandet av droger och mot missbruk.

Islamic Centers Församling tar avstånd till all form av kränkningar, våld och terrorism.

Alla Islamic Centers Församlings medlemmar och anställda förväntas stå bakom vår värdegrund.

Islamic Centers Församling

Jägersrovägen 90
212 37 Malmö, SWEDEN
+46 (0) 40-228320

BG: 5327- 4106

SWISH: 123 180 19 35

Organisationsnummer: 846003-9251
Copyright 2015 Islamic Center i Malmö